Phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tránh lạm dụng, trục lợi chính sách

07/05/2020 08:14 AM


Ngày 06/5/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1391/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Công văn số 15411/LĐTBXH-BHXH của Bộ LĐ-TB&XH về hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung.

          Cụ thể, gồm: Xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương của DN và danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của đơn vị, DN ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Theo đó, đối với danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương của DN (Mẫu số 01), BHXH tỉnh/huyện nơi DN đóng BHXH thực hiện đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của DN và dữ liệu thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên phần mềm quản lý thu và sổ thẻ (TST), nếu đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 khớp đúng toàn bộ danh sách, thì xác nhận vào Mẫu số 01 đối với trường hợp DN gửi hồ sơ giấy; trường hợp DN gửi Mẫu số 01 điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho DN. Đồng thời, không xác nhận đối với NLĐ chấm dứt HĐLĐ nghỉ việc để hưởng lương hưu, hoặc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

          Đối với danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng tiền lương) của đơn vị, DN (Mẫu số 12), cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên phần mềm quản lý thu và sổ thẻ (TST) của đơn vị, DN vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để thực hiện xác nhận. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, DN chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập danh sách của mình. Phương thức xác nhận tương tự như nêu tại Điểm 1.1 của mục này.

        Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, theo BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH nơi đơn vị, DN đóng BHXH căn cứ quy định của pháp luật, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ LĐ-TB&XH và Công văn số 860/BHXH-BT của BHXH Việt Nam, để thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, DN đủ điều kiện.

         Cũng theo công văn, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện các nội dung trên đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc xác nhận danh sách và việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, DN, tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.

Báo BHXH