Ngành BHXH: Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

04/05/2020 09:20 AM


Ngày 29/04/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1326/BHXH-PC tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

        Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục cung cấp thông tin, phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; chú trọng việc phổ biến pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19 nói chung và một số hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh này nói riêng.

         Công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH cần quán triệt nghiêm túc trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chủ động thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

        Đồng thời, tham khảo, khai thác nguồn tài liệu liên quan đến phòng, chống dịch bệnh được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://pbgdpl.moj.gov.vn); fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật và Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để làm tư liệu phổ biến, tuyên truyền, lựa chọn hình thức thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19 nói riêng một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật đến công chức, viên chức, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 với việc truyền thông thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1007/BHXH-TT ngày 27/03/2020 để nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa tới mọi cá nhân, tổ chức, khuyến khích ứng dụng CNTT, viễn thông, công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cổng TTĐT - BHXH Việt Nam