Số / Ký hiệu: 213/BHXH-VP
Trích yếu: Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Loại văn bản:
BHXH Tuyên Quang
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Phó Giám đốc Phạm Đình Chính
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày có hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
213/BHXH-VP: Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Nội dung trong tệp đính kèm