Số / Ký hiệu: 121/2006/NÐ-CP
Trích yếu: NGHỠŠ ÐỠŠNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NÐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n¬ước
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:
07/02/2003
Ngày có hiệu lực:
07/02/2003
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
121/2006/NÐ-CP: NGHỠŠ ÐỠŠNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NÐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n¬ước
Nội dung trong tệp đính kèm
121/2006/NÐ-CPKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN