Số / Ký hiệu: SỐ 09/2007/NÐ-CP
Trích yếu: NGHỠŠ ÐỠŠNH CỠ¦A CHÍNH PHỠ¦ SỠ¬A ÐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ÐIỠ€U CỠ¦A NGHỠŠ ÐỠŠNH SỐ 117/2003/NÐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NÄ‚M 2003 CỠ¦A CHÍNH PHỠ¦ VỠ€ VIỠ†C TUYỠ‚N DỠ¤NG, SỠ¬ DỠ¤NG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỠ¨C TRONG CÁC CÆ  QUAN NHÀ NƯỚC
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
18/07/2006
Ngày có hiệu lực:
18/07/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SỐ 09/2007/NÐ-CP : NGHỠŠ ÐỠŠNH CỠ¦A CHÍNH PHỠ¦ SỠ¬A ÐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ÐIỠ€U CỠ¦A NGHỠŠ ÐỠŠNH SỐ 117/2003/NÐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NÄ‚M 2003 CỠ¦A CHÍNH PHỠ¦ VỠ€ VIỠ†C TUYỠ‚N DỠ¤NG, SỠ¬ DỠ¤NG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỠ¨C TRONG CÁC CÆ  QUAN NHÀ NƯỚC
Nội dung trong tệp đính kèm
SỐ 09/2007/NÐ-CP Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN