Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1122)
Trích yếu: V/v thanh toán chi phí khám, chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do nCOV gây ra
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và 5/20202
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc bố trí CC, VC, NLĐ làm việc trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày có hiệu lực:
12/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày có hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày có hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực