Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (57)
Trích yếu: Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo Nghị định số 23/2012/NÐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Ngày ban hành:
08/11/2012
Ngày có hiệu lực:
08/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLÐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLÐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NÐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc
Ngày ban hành:
12/10/2012
Ngày có hiệu lực:
12/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân
Ngày ban hành:
09/10/2012
Ngày có hiệu lực:
09/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLÐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp
Ngày ban hành:
13/09/2012
Ngày có hiệu lực:
13/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư của Bộ Y tế Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
Ngày ban hành:
11/09/2012
Ngày có hiệu lực:
11/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QÐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
Ngày ban hành:
13/09/2012
Ngày có hiệu lực:
13/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
09/08/2012
Ngày có hiệu lực:
09/08/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
06/01/2014
Ngày có hiệu lực:
06/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực