Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (35)
Trích yếu: QUYẾT ÐỠŠNH Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Ngày ban hành:
12/08/2009
Ngày có hiệu lực:
12/08/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của thủ tướng Chính phủ Về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam
Ngày ban hành:
28/04/2008
Ngày có hiệu lực:
28/04/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Hội đồng Chính phủ bổ xung chính sách đối với quân nhân chuyển ngành và phục viên
Ngày ban hành:
10/10/2003
Ngày có hiệu lực:
10/10/2003
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực