Tạo lập giấy chứng sinh (đối với CSKCB đã ký hợp đồng KCB BHYT)

25/12/2019 05:06 PM


Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Danh sách giấy chứng sinh.

Màn hình sẽ hiện thị ra như sau:

Bước 3. Có 2 cách để tạo Giấy chứng sinh là nhập trực tiếp hoặc nhập vào bằng Excel

Cách 1: Nhập trực tiếp:

Chọn nút   để tạo giấy chứng sinh

Nhập thông tin theo hướng dẫn dưới đây:

1. Nhập Số sổ BHXH hoặc Mã thẻ của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

2. Nhập họ tên, ngày sinh mẹ hoặc người nuôi dưỡng, nhấn vào "Kiểm tra thông tin TST" (ở bên dưới) để kiểm tra lại thông tin

3. Nhập các thông tin còn lại bình thường

  • Người dùng có thể tích vào biểu tượng  khi có trường hợp sau đây:

- Sinh con phải phẫu thuật

- Sinh con dưới 32 tuần tuổi

 Trong đó:

  • Thông tin mẹ (người nuôi dưỡng):

+ Mã chứng từ: Mã chứng từ

+ Số seri:

  • Cơ sở có thể nhập số seri
  • Không điền số seri: Số seri để trống thì khi lưu hệ thống sẽ tự sinh.

+ Số sổ BHXH: Ghi số sổ BHXH hoặc mã số BHXH

+ Mã thẻ BHYT: Mã thẻ BHYT của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

+ Họ tên mẹ/Người nuôi dưỡng: Họ và tên của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

+ Năm sinh: Năm sinh của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

+ Dân tộc: dân tộc của mẹ hoặc người nuôi dưỡng (chọn theo combobox)

+ Số CMND: số CMND của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

+ Ngày cấp CMND: Ngày cấp CMND (chọn theo combobox)

+ Nơi cấp: Nơi cấp CMND của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

+ Nơi đăng ký thường trú: Ghi nơi đăng ký thường trú, tạm trú theo địa danh 4 cấp: Thôn/bản, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

  • Thông tin con:

+ Họ tên cha: Họ tên cha

+ Dự định đặt tên con: tên dự định đặt cho con

+ Giới tính con: Nam/ Nữ/ Chưa xác định (chọn combobox)

+ Số con: Số con trong lần sinh này

+ Cân nặng con: Ghi trọng lượng của trẻ đẻ ra được cân trong giờ đầu sau khi sinh theo đơn vị tính gram. (Ví dụ: trẻ sinh ra là 3500gram). Nếu không được cân thì bỏ trống.

+ Ngày sinh con: Ngày sinh con

+ Nơi sinh: Nơi sinh con (56/2017/TT-BYT)

Theo 3 cấp (xã/huyện/tỉnh)

+ Tình trạng con: Ghi rõ tình trạng của trẻ tại thời điểm làm Giấy chứng sinh (56/2017/TT-BYT)

+ Ghi chú: ghi thêm thông tin của bệnh nhân

Thông tin hành chính:

+ Người đỡ đẻ: Nhập họ tên người đỡ đẻ

+ Người ghi phiếu: Nhập họ tên người ghi phiếu

+ Thủ trưởng đơn vị: Nhập họ tên thủ trưởng đơn vị

+ Ngày cấp chứng từ: Chọn ngày cấp chứng từ

Cách 2: Nhập vào bằng file Excel:

  • Chọn Import mẫu 05

  • Màn hình sẽ hiện ra

Cơ sở chọn file excel mẫu 05 đã làm import vào hệ thống.

Chọn Lưu.

Bước 4. Tìm kiếm giấy chứng sinh

Màn hình hiển thị tiêu chí tìm kiếm theo:

  • Ngày tạo CT: Từ ngày/Đến ngày

Nhập tiêu chí tìm kiếm và nhấn vào biểu tượng  để tìm giấy chứng sinh

Bước 5. Xuất excel

Nhấn vào biểu tượng   để xuất file excel danh sách giấy chứng sinh

Tác giả: Phòng Công nghệ thông tin

Nguồn: vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn