Hướng dẫn gởi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội lên Hệ thống Giám định BHYT

04/03/2019 08:55 AM


NỘI DUNG
  1. Cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT
  2. Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT
  3. Tải file mẫu import phụ lục 7 (Cách ghi: đơn vị tham khảo hướng dẫn chi tiết trong file mẫu)
LƯU Ý
Trước khi thực hiện tạo chứng từ (bao gồm nhập trực tiếp hoặc import), cơ sở thực hiện khai báo Danh mục nhân viên y tế (Theo đường dẫn: Danh mục - Danh mục tại CSKCB - Danh mục khác tại CSKCB - Danh mục nhân viên y tế)
1. Cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT
- Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

 


- Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BH
 
  • Màn hình sẽ hiện thị ra như sau:
 


- Bước 3. Có 2 cách để tạo giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH là Nhập trực tiếp hoặc Nhập vào bằng Excel

Cách 1: Nhập trực tiếp:

Chọn nút   để tạo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
 


 Trong đó:
+ Mã chứng từ: Mã chứng từ
+ Số KCB: Số phiếu khám chữa bệnh
+ Mã số BHXH: Mã số BHXH của người cần chứng nhận nghỉ

Nhập mã số BHXH đúng hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ thông tin Mã thẻ, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Đơn vị chuẩn theo dữ liệu từ sổ thẻ
Trường hợp người bệnh không rõ số sổ BHXH, chỉ mang thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tới, cơ sở khám chữa bệnh cũng có thể lấy mã thẻ nhập vào trường mã thẻ, hệ thống tự động lấy đầy đủ các trường dữ liệu còn lại từ sổ thẻ.
+ Chuẩn đoán điều trị: Nhập chuẩn đoán và phương pháp điều trị
+ Từ ngày: Ngày bắt đầu được nghỉ
+ Đến ngày: Ngày kết thúc số ngày được nghỉ

+ Số ngày nghỉ: Hệ thống sẽ tính toán hiển thị gợi ý, trường hợp trừ đi ngày nghỉ lễ tết người dùng có thể tự nhập số ngày nghỉ và hệ thống lưu thông tin theo người dùng nhập
+ Họ và tên cha: Họ tên cha (Đối với trẻ e dưới 7 tuổi)
+ Họ và tên mẹ: Họ tên mẹ (Đối với trẻ e dưới 7 tuổi)
+ Thủ trưởng đơn vị: Nhập họ tên thủ trưởng đơn vị
+ Người hành nghề: Chọn nhân viên y tế trong danh mục nhân viên y tế (Lấy thông tin theo danh mục nhân viên y tế khai báo tại danh mục của cơ sở)
+ Ngày cấp chứng từ: Chọn ngày cấp chứng từ cho người bệnh

Cách 2: Nhập vào bằng file Excel:
  • Chọn Import mẫu 07
  • Màn hình sẽ hiện ra


Cơ sở chọn file excel mẫu 07 đã làm import vào hệ thống.

- Bước 4. Chọn Lưu.

2. Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT

- Bước 1. Truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn
- Bước 2. Chọn Đăng ký cấp chứng từ như hình sau:

- Bước 3. Đăng nhập tài khoản đã đăng kí ở mục 2. Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT  của Đăng kí cấp chứng từ

- Bước 4. Sau khi đăng nhập chọn Cấp chứng từ -> Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BH
 

Màn hình sẽ hiện thị ra như sau:
 


- Bước 5. Có 2 cách để tạo giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH là Nhập trực tiếp hoặc Nhập vào bằng Excel

Cách 1: Nhập trực tiếp
Chọn nút 
 để tạo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Trong đó:
+ Mã chứng từ: Mã chứng từ
+ Số KCB: Số phiếu khám chữa bệnh
+ Mã số BHXH: Mã số BHXH của người cần chứng nhận nghỉ

Nhập mã số BHXH đúng hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ thông tin Mã thẻ, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Đơn vị chuẩn theo dữ liệu từ sổ thẻ.
Trường hợp người bệnh không rõ số sổ BHXH, chỉ mang thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tới, cơ sở khám chữa bệnh cũng có thể lấy mã thẻ nhập vào trường mã thẻ, hệ thống tự động lấy đầy đủ các trường dữ liệu còn lại từ sổ thẻ.
+ Chuẩn đoán điều trị: Nhập chuẩn đoán và phương pháp điều trị
+ Từ ngày: Ngày bắt đầu được nghỉ
+ Đến ngày: Ngày kết thúc số ngày được nghỉ

+ Số ngày nghỉ: Hệ thống sẽ tính toán hiển thị gợi ý, trường hợp trừ đi ngày nghỉ lễ tết người dùng có thể tự nhập số ngày nghỉ và hệ thống lưu thông tin theo người dùng nhập
+ Họ và tên cha: Họ tên cha (Đối với trẻ e dưới 7 tuổi)
+ Họ và tên mẹ: Họ tên mẹ (Đối với trẻ e dưới 7 tuổi)
+ Thủ trưởng đơn vị: Nhập họ tên thủ trưởng đơn vị
+ Người hành nghề: Chọn nhân viên y tế trong danh mục nhân viên y tế (Lấy thông tin theo danh mục nhân viên y tế khai báo tại danh mục của cơ sở)
+ Ngày cấp chứng từ: Chọn ngày cấp chứng từ cho người bệnh

Cách 2: Nhập vào bằng file Excel
Chọn Import mẫu 07:


Màn hình sẽ hiện ra:


Cơ sở chọn file excel mẫu 07 đã làm import vào hệ thống
- Bước 6. Chọn Lưu.
 
Phụ lục 7 - Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội
(kèo theo Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 
7c813d50e67604285d67
 
Trong quá trình thực hiện, cơ sở gặp vướng mắc, vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ thông tin (02703.827.860), Phòng Chế độ BHXH (02703.829.439) để được hỗ trợ./.

Phòng Công nghệ thông tin