Hướng dẫn kê khai hồ sơ và gởi sang cơ quan BHXH

Hướng dẫn đơn vị đăng ký sử dụng cổng giao dịch điện tử

Hướng dẫn đăng nhập cổng giao dịch điện tử

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu

Hướng dẫn thay đổi thông tin đơn vị sau khi đã đăng ký

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập

Hướng dẫn ngừng dịch vụ giao dịch điện tử

Quản lý lao động

Quản lý phòng ban

Tra cứu hồ sơ