Tra cứu mã số BHXH

23/10/2019 10:43 AM


Nhóm hỗ trợ Giao dịch điện tử. Để tham gia, vui lòng quét mã QR trên

 

* Mục đích: Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH của người lao động
* Cách thực hiện:
  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đơn vị, chọn “Tra cứu”, màn hình tra cứu hiển thị.
Hình 116: Màn hình chọn tra cứu hồ sơ
  • Bước 2: Chọn “Tra cứu mã số BHXH”. Nhập các trường bắt buộc Tỉnh; Họ và Tên; Ngày sinh/Năm sinh, ngoài ra người dùng có thể nhập huyện, xã, CMND, Mã số BHXH. Chọn “Tra cứu”.
Hình 117: màn hình tra cứu mã số BHXH
 
Bước 3: Trên màn hình “Tra cứu mã số BHXH” hiển thị các thông tin: Mã số BHXH, Họ và Tên, Giới tính, Ngày sinh, Mã hộ, Địa chỉ, Trạng thái
 
Hình 118: Màn hình hiển thị kết quả tra cứu

Phòng Công nghệ thông tin