Hướng dẫn thực hiện gởi hồ sơ Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh đối với cá nhân

Hướng dẫn thực hiện gởi hồ sơ Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg đối với cá nhân

Hướng dẫn thực hiện gởi hồ sơ Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg đối với cá nhân

Hướng dẫn thực hiện gởi hồ sơ Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg đối với cá nhân

Hướng dẫn thực hiện gởi hồ sơ Giải quyết Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

Hướng dẫn thực hiện gởi hồ sơ Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

Hướng dẫn thực hiện gởi hồ sơ Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích đối với cá nhân

Hướng dẫn thực hiện gởi hồ sơ Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với cá nhân

Hướng dẫn thực hiện gởi hồ sơ Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư đối với cá nhân

Hướng dẫn thực hiện gởi hồ sơ Giải quyết hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần đối với cá nhân