Thông báo: Về việc thay đổi địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long

28/10/2019 08:45 AM


Căn cứ Công văn số 892/CNTT-PM ngày 13/8/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc kế hoạch triển khai chuyển đổi dữ liệu Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố.

Hiện tại BHXH tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc chuyển đổi. Vì vậy, BHXH tỉnh Vĩnh Long thông báo kể từ ngày 23/10/2019 tên miền truy cập vào trang thông tin điện tử (Website) của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long sẽ đổi địa chỉ truy cập mới là vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân biết để truy cập./

Xem chi tiết Thông báo theo đường dẫn sau https://vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9059

vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn

  • TIN BÀI LIÊN QUAN