Thông báo Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN bắt buộc và BHXH tự nguyện năm 2019

07/01/2019 04:48 PM


     Căn cứ Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
     
     Căn cứ Thông báo số 44/TB-BHXH ngày 05/01/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về lãi suất chậm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp,

     Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Vĩnh Long xin thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH tự nguyện trên địa bàn mức lãi suất chậm đóng, truy đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) và BHXH tự nguyện được áp dụng từ ngày 01/01/2019 như sau:

     1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1,0666%/tháng, tương ứng 12,8%/năm (mức lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố).

     2. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT là 0,8666%/tháng, tương ứng 10,4%/năm (mức lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT bằng hai lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên cổng thông tin điện tử của năm trước liền kề).

     3. Lãi suất (nếu có) đối với người tham gia BHXH tự nguyện là 0,5333%/tháng, tương ứng 6,4%/năm (mức lãi suất BHXH tự nguyện bằng mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố).

     
Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long xin thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động và các đại lý thu BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh để biết.

     Xem đầy đủ Thông báo tại đây