Thông báo: V/v nộp tiền thu BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản thu BHXH tỉnh Vĩnh Long

25/02/2020 08:59 AM


          Căn cứ Quyết định số 969/ QĐ-BHXH, ngày 29/7/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH)Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức BHXH địa phương;

          Kể từ ngày 01/01/2020, BHXH Thành phố Vĩnh Long chính thức chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, tài sản về BHXH tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, mọi hoạt động quan hệ làm việc phát sinh tại BHXH Thành phố Vĩnh Long sẽ do BHXH tỉnh Vĩnh Long thực hiện.

          BHXH tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND xã, phường (sau đây gọi là đơn vị) trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long kể từ ngày 01/01/2020 việc thực hiện đăng nộp tiền thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) về cơ quan BHXH vào một trong các tài khoản tiền gửi thu của BHXH tỉnh Vĩnh Long tại các Ngân hàng, Kho bạc; cụ thể như sau:

1.Tài khoản: 3741.0.1056 872.92008, tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long.

2.Tài Khoản: 7300202961015, tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long.

3.Tài khoản: 961015000002, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long.

4.Tài khoản: 0791000026085, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long.

5.Tài khoản: 73010009863016, tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long.

6.Tài khoản: 8601100033006, tại Ngân hàng thương cổ phần Quân đội-Chi nhánh Vĩnh Long.

          Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị trong việc thu, nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về BHXH tỉnh Vĩnh Long (Số điện thoại: 0703.827861) để được hướng dẫn./. 

          Xem Thông báo chi tiết tại đây!

vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn

  • TIN BÀI LIÊN QUAN