Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (1)
Tôi ký hợp đồng làm việc bán thời gian cho một công ty TNHH (hình thức làm việc là cá nhân tôi tự sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc được công ty giao). Ngoài mức lương theo thỏa thuận là 4.800.000 đồng/tháng, tôi còn được công ty hỗ trợ xăng xe, điện thoại, lương doanh số dựa vào doanh số ...
Ngày gửi:
09/04/2020
Ngưởi gửi:
Một bạn đọc tại Bà Rịa- Vũng Tàu
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời