Danh sách Bưu cục huyện Long Hồ

15/01/2018 02:39 PM


Danh Sách Bưu Cục Huyện Long Hồ
Tên Bưu Cục Địa Chỉ Điện Thoại
Bưu cục cấp 2 Long Hồ Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ 0703.850.222
Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Hoà Phú Ấp Phước Hòa, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ 0703.962.999
Điểm BĐVHX Long Phước  Ấp Phước Nguơn B, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ 0703.850.609
Điểm BĐVHX Phước Hậu Ấp Phước Lợi A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ 0703.850.610
Điểm BĐVHX Tân Hạnh  Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ 0703.811.710
Điểm BĐVHX Thanh Đức Ấp Thanh Mỹ II, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ 0703.947.979
Điểm BĐVHX Bình Hòa Phước  Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hoà Phước, Huyện Long Hồ 0703.859.755
Điểm BĐVHX Hoà Ninh  Ấp Bình Thuận 1, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ 0703.859.955
Điểm BĐVHX An Bình Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ 0703.858.555
Điểm BĐVHX Đồng Phú Ấp Thuận Long, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ 0703.859.510
Điểm BĐVHX Thạnh Quới Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Qưới, Huyện Long Hồ 0703.811.310
Điểm BĐVHX Phú Quới Ấp Phú Long A, Xã Phú Qưới, Huyện Long Hồ 0703.811.810
Điểm BĐVHX Hòa Phú Ấp Lộc Hưng, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ 0703.811.410
Điểm BĐVHX Phú Đức Ấp An Hòa, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ 0703.851.510
Điểm BĐVHX Long An Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ 0703.851.410