Danh sách đại lý thu Bưu điện trên địa bàn huyện Vũng Liêm

26/01/2018 09:08 AM


DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BƯU ĐIỆN HUYỆN VŨNG LIÊM
STT
ĐỊA ĐIỂM THU
HỌ VÀ TÊN
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ
1
Điểm thu BĐVH Xã Hiếu Nghĩa Nguyễn Hoàng Sơn
0859.012.855
Ấp Hiếu Văn  -Hiếu Nghĩa
2
Điểm thu BĐVH Xã Hiếu Nhơn Âu Thị Diễm Thúy
0914.411.209
Ấp Hiếu Thủ - Hiếu Nhơn 
3
Điểm thu BĐVH Xã Hiếu Thành Phạm Thị Ngọc Điệp
0913.345.107
Hiếu Xuân Tây - Hiếu Thành
4
Điểm thu BĐVH Xã Hiếu Thuận Huỳnh Thị Lan Oanh
0855.717.276
Ấp Phú Cường - Hiếu Thuận
5
Điểm thu BĐVH Xã Quới An Nguyễn Thị Phiến
0834.060.069
ẤpVàm An - Quới An
6
Điểm thu BĐVH Xã Quới Thiện Tạ Thị Ngọc Chi
0945.031.219
Ấp Phước Lý nhì Quới Thiện 
7
Điểm thu BĐ Huyện Vũng Liêm Lê Thị Hoa Đào
0834.944.440
Khóm 1 TT Vũng Liêm
8
Điểm thu BĐ Xã Tân An Luông Nguyễn Thị Út
02703.982.666
Ấp 8 Tân An Luông
9
Điểm thu BĐVH Xã Tân Quới Trung Trần Kim Ngân
0943.194.200
Ấp Đập Thủ - Tân Quới Trung 
10
Điểm thu BĐVH Xã Thanh Bình Lê Thị Thùy Trang
0941.646.593
Ấp Thái Bình - Thanh Bình
11
Điểm thu BĐVH Xã Trung An Lê Thanh Kiều
0949.358.540
Ấp An Lạc 1, Trung An
12
Điểm thu BĐVH Xã Trung Chánh Phan Kim Định
0385.477.684
Ấp Rạch Rô - Trung Chánh 
13
Điểm thu BĐVH Xã Trung Hiệp Nguyễn Thị Kim Thư 
0918.863.423
Ấp Rạch Nưng, Trung Hiệp
14
Điểm thu BĐVH Xã Trung Hiếu Nguyễn Thị Thúy Nga
0948.573.293
Ấp Bình Thành - Trung Hiếu 
15
Điểm thu BĐ Xã Hiếu Phụng Trần Kim Thúy
0889.820.946
Nhơn Ngãi - Hiếu Phụng
16
Điểm thu BĐVH Xã Trung Nghĩa Đoàn Văn Thiệu
02703.507.488
Ấp Phú Khương - Trung Nghĩa
17
Điểm thu BĐVH Xã Trung Ngãi Hồ Thị Cẩm Nhung
0943.844.865
Ấp Kinh - Trung Ngãi
18
Điểm thu BĐVH Xã Trung Thành Chung Thị Hồng Nhung
02703.871.010
An Trung - Trung Thành
19
Điểm thu BĐVH Xã Trung Thành Đông Trần Thị Kim Phượng
0907.491.631
Hòa Thuận - Trung Thành Đông
20
Điểm thu BĐVH Xã Trung Thành Tây Trương Thị Phương
0913.349.337
Hòa Nghĩa - Trung Thành Tây