Danh sách đại lý thu Bưu điện trên địa bàn huyện Trà Ôn

26/01/2018 10:17 AM


DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BƯU ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ ÔN
STT
ĐỊA ĐIỂM THU
HỌ VÀ TÊN
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ
1
Điểm thu Bưu điện huyện Trà Ôn Quảng Thị Kiều Anh
0934.053.156
Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn
2
Điểm thu BĐVH xã Hòa Bình Nguyễn Thị Hồng Thắm
02703.722.640
Ấp Ngãi Hòa, Xã Hòa Bình
3
Điểm thu BĐVH xã Lục Sỹ Thành Nguyễn Thị Phương Linh
02703.780.674
Ấp Tân An, Xã Lục Sĩ Thành
4
Điểm thu BĐVH xã Nhơn Bình Phạm Hồng Diễm
023703.721.611
Ấp Sa Rày, Xã Nhơn Bình
5
Điểm thu BĐVH xã Phú Thành Huỳnh Thị Bích Tuyền
02703.780.700
Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thành
6
Điểm thu BĐVH xã Thiện Mỹ Lê Thị Bích Tuyền
02703.770.676
Ấp Cây Điệp, Xã Thiện Mỹ
7
Điểm thu BĐVH xã Thới Hòa Đỗ Thùy Nhung
02703.889.605
Ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa
8
Điểm thu BĐVH xã Thuận Thới Nguyễn Thị Mừng
02703.884.666
Ấp Cống Đá, Xã Thuận Thới
9
Điểm thu BĐVH xã Tích Thiện Nguyễn Thị Kim Chi
02703.884.777
Ấp Tích Lộc, Xã Tích Thiện
10
Điểm thu BĐVH xã Trà Côn Nguyễn Thị Út
02703.723.333
Ấp Trà Ngoa, Xã Trà Côn
11
Điểm thu Bưu Cục Hựu Thành Trần Thị Út
02703.777.222
Ấp Khu Phố, Xã Trà Côn
12
Điểm thu BĐVH xã Vĩnh Xuân Nguyễn Thị Thúy Hằng
02703.884.600
Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân
13
Điểm thu BĐVH xã Xuân Hiệp Trương Bích Thủy
02703.789.830
Ấp Hồi Xuân, Xã Xuân Hiệp