Danh sách đại lý thu UBND xã trên địa bàn huyện Tam Bình

31/05/2019 09:11 AM


Danh sách đại lý thu UBND xã trên địa bàn huyện Tam Bình

STT
ĐỊA ĐIỂM THU
HỌ VÀ TÊN
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐẠI CHỈ
1
Điểm thu UBND TT Tam Bình Dương Hoàng Thiên Tùng
0977.490.803
Khóm 1, Thị Trấn Tam Bình
2
Điểm thu UBND TT Tam Bình Lê Thị Thanh Trúc
0706.519.939
Khóm 4, Thị Trấn Tam Bình
3
Điểm thu UBND Xã Hòa Lộc Phan Thị Thu Hương
0939.115.990
Khóm 2, Thị trấn Tam Bình
4
Điểm thu UBND Xã Bình Ninh Phạm Thúy Hằng
0769.578.098
Thạnh An, Bình Ninh
5
Điểm thu UBND Xã Bình Ninh Lê Thị Nga
0907.484.638
An Phú Tân, Bình Ninh
6
Điểm thu UBND Xã Bình Ninh Nguyễn Thị Xuân Kiều
0384.967.600
An Hòa A, Bình Ninh
7
Điểm thu UBND Xã Bình Ninh Nguyễn Thị Kim Tuyến
0397.210.406
An Phú Tân, Bình Ninh
8
Điểm thu UBND Xã Hậu Lộc Nguyễn Thị Hồng Dung
0795.944.227
Ấp 6, Hậu Lộc
9
Điểm thu UBND Xã Hòa Hiệp Lê Thị Mỹ Hà
0986.417.539
Ấp 7, Hòa Hiệp
10
Điểm thu UBND Xã Hòa Hiệp Nguyễn Thị Yến
0985.401.912
Hòa Phong, Hòa Hiệp
11
Điểm thu UBND Xã Hòa Hiệp Nguyễn Thị Diễm Hương
0946.474.361
ấp 2, Hòa Hiệp
12
Điểm thu UBND Xã Hòa Lộc Phạm Thị Hoa
0389.470.175
Ấp 7, Hòa Lộc
13
Điểm thu UBND Xã Hòa Lộc Nguyễn Xuân Oanh
0973.765.783
Ấp 7, Hòa Lộc
14
Điểm thu UBND Xã Hòa Thạnh Nguyễn Thanh Truyền
0905.252.856
ấp Hòa An, Hòa Thạnh
15
Điểm thu UBND Xã Hòa Thạnh Nguyễn Quốc Việt
0704.998.796
Ấp 3, Hòa Thạnh
16
Điểm thu UBND Xã Hòa Thạnh Huỳnh Thị Mười
0977.164.603
Ấp 1, Hòa Thạnh
17
Điểm thu UBND Xã Long Phú Nguyễn Minh Phụng
0976.476.754
Phú Sơn C, Long Phú
18
Điểm thu UBND Xã Mỹ Lộc Phạm Thị Tím
0906.515.118
Mỹ Phú, Mỹ Lộc
19
Điểm thu UBND Xã Mỹ Lộc Huỳnh Thị Bé
0975.383.554
Ấp 8, Mỹ Lộc
20
Điểm thu UBND Xã Mỹ Lộc Nguyễn Thị Lệ Thủy
0329.146.110
Mỹ Phú, Mỹ Lộc
21
Điểm thu UBND Xã Mỹ Lộc Huỳnh Thị Hồng Vân
0329.669.247
ấp 8, Mỹ Lộc
22
Điểm thu UBND Xã Mỹ Lộc Ngô Thị Hồng Loan
0369.434.332
Ấp 11, Mỹ Lộc
23
Điểm thu UBND Xã Ngãi Tứ Trần Văn Năm
0987.313.851
ấp Bình Quí, Ngãi Tứ
24
Điểm thu UBND Xã Phú Lộc Bùi Thị Kim Phượng
0794225775
Ấp 3B, Phú Lộc
25
Điểm thu UBND Xã Phú Lộc Nguyễn Hồng Thanh
0939.346.396
Ấp 3B, Phú Lộc
26
Điểm thu UBND Xã Phú Lộc Nguyễn Thị Thu Hương
0355.140.909
Ấp 4, Phú Lộc
27
Điểm thu UBND Xã Phú Thịnh Hồ Văn Quẩng
0918.027.496
Phú Hữu Đông, Phú Thịnh
28
Điểm thu UBND Xã Phú Thịnh Nguyễn Thị Phèn
0777.683.599
Phú Hưng, Phú Thịnh
29
Điểm thu UBND Xã Phú Thịnh Nguyễn Thị Điệp
0775.794.679
ấp Phú Bình, Phú Thịnh
30
Điểm thu UBND Xã Phú Thịnh Bùi Thị Hồng Sen
0939.125.004
 Phú Bình, Phú Thịnh
31
Điểm thu UBND Xã Phú Thịnh Bùi Thị Bích Thủy
0939.348.469
Phú Hữu Đông, Phú Thịnh
32
Điểm thu UBND Xã Song Phú Thị Nhàn
0944.406.810
Phú Ninh, Song Phú
33
Điểm thu UBND Xã Song Phú Nguyễn Thị Kim Thoa
0977.871.517
Ấp Phú Hòa Yên, Song Phú
34
Điểm thu UBND Xã Song Phú Nguyễn Thị Thùy Trang
0989.016.300
ấp Phú Ninh, Song Phú
35
Điểm thu UBND Xã Tân Lộc Huỳnh Thị Kim Thi
0942.760.122
Ấp 1, Tân Lộc
36
Điểm thu UBND Xã Tân Lộc Trần kim Liên
0764.964.854
Ấp 8, Tân Lộc
37
Điểm thu UBND Xã Tân Phú Trần Minh Ngọc
0366.133.577
Phú Nghĩa, Tân Phú
38
Điểm thu UBND Xã Tường Lộc Lê Ánh Tuyết
0382.813.038
Tường Nhơn B, Tường Lộc
39
Điểm thu UBND Xã Tường Lộc Nguyễn Hữu Phước
0763.579.648
Tường Lễ, Tường Lộc
40
Điểm thu UBND Xã Tường Lộc Nguyễn Thị Cẩm Thúy
0986.417.387
Tường Nhơn B, Tường Lộc