Danh sách đại lý thu Bưu điện trên địa bàn huyện Tam Bình

26/01/2018 09:24 AM


DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BƯU ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TP VĨNH LONG
STT
ĐỊA ĐIỂM THU
HỌ VÀ TÊN
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ
1
 Điểm thu BĐVH  Tam Bình Nguyễn Thị Nhã Trang
0919.610.614
Khóm 3, Thị Trấn Tam Bình ,Tam Bình
2
 Điểm thu BĐVH  Tam Bình Đinh Thị Cẩm Tú
0919.338.191
Khóm 3, Thị Trấn Tam Bình ,Tam Bình
3
 Điểm thu BĐVH  Tường Lộc Lưu Thị Bảy
0939.348.145
Ấp Tường Nhơn,Tường Lộc,Tam Bình
4
 Điểm thu BĐVH  Mỹ Thạnh Trung Phạm Duy Phương
0772.273.215
Ấp , Mỹ Thạnh Trung ,Tam Bình
5
 Điểm thu BĐVH  Hòa Lộc Nguyễn Hồng Hạnh
0378.379.949
Ấp Hòa An, Hòa Lộc ,Tam Bình
6
 Điểm thu BĐVH  Hòa Hiệp Trần Thị Ngọc Tuyết
0977.469.667
Ấp 10 , Hòa Hiệp ,Tam Bình
7
 Điểm thu BĐVH  Hòa Thạnh Nguyễn Thị Mộng Thảo
0979.434.791
Ấp 2, Hòa Thạnh ,Tam Bình
8
 Điểm thu BĐVH  Hậu Lộc Lê Hồng Mến
0979.720.290
Ấp 6, Hậu Lộc ,Tam Bình
9
 Điểm thu BĐVH  Tân Lộc Nguyễn Văn Phúc
0916.400.997
Ấp 1, Tân Lộc ,Tam Bình
10
 Điểm thu BĐVH  Song Phú Đinh Thị Kiều Hương
0918.004.785
Ấp Phú Trường, Song Phú, Tam Bình
11
 Điểm thu BĐVH  Phú Thịnh Thái Thị Hồng Trinh
0972.139.989
Ấp Phú Hữu Đông, Phú Thịnh, T.Bình
12
 Điểm thu BĐVH  Tân Phú Trần Hồng Quyền
0974.123.972
Ấp Phú Thọ , Tân Phú ,Tam Bình
13
 Điểm thu BĐVH  Ngãi Tứ Huỳnh Thị Huyền
0356.468.966
Ấp An Phong , Ngãi Tứ ,Tam Bình
14
 Điểm thu BĐVH  Bình Ninh Nguyễn Phước Tại
0818.890.074
Ấp An Phú Tân , Bình Ninh ,Tam Bình
15
 Điểm thu BĐVH  Loan Mỹ Thạch Thị Dương
0978.519.123
Ấp Giữa ,Loan Mỹ ,Tam Bình