Danh Sách Đăng Ký Chữ Ký Y, Bác Sỹ Ký GCN Nghỉ Việc Hưởng BHXH Trên Địa Bàn Huyện Mang Thít

24/12/2017 02:25 PM


Thông Báo
Danh Sách Đăng Ký Chữ Ký Y, Bác Sỹ Ký GCN Nghỉ Việc Hưởng BHXH
Trước năm 2019 , xem danh sách này
Từ năm 2019 về sau, tra cứu theo
đường link này

Danh Sách Đăng Ký Chữ Ký Y, Bác Sỹ Ký GCN Nghỉ Việc Hưởng BHXH Trên Địa Bàn Huyện Mang Thít
STT Tên Đơn Vị Danh Sách Đăng Ký 
1 Trung tâm Y tế Huyện Mang Thít  Danh sách 1
Danh sách 2

Danh sách 3
Danh sách 4
Danh sách 5
Danh sách 6
2 TYT Xã An Phước  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
Danh sách 4
3 TYT Xã Bình Phước  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
Danh sách 4
4 TYT Xã Chánh An  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
Danh sách 4
5 TYT Xã Chánh Hội  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
6 TYT Xã Hòa Tịnh  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
Danh sách 4
7 TYT Xã Long Mỹ  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
8 TYT Xã Mỹ An  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
9 TYT Xã Mỹ Phước  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
10 TYT Xã Nhơn Phú Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
Danh sách 4
11 TYT Xã Tân An Hội  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
12 TYT Xã Tân Long  Danh sách 1
Danh sách 2
13 TYT Xã Tân Long Hội  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3
Danh sách 4
14 TYT Thị Trấn Cái Nhum  Danh sách 1
Danh sách 2
Danh sách 3

Phòng CNTT