• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Cấp lại, đổi thẻ BHYT
Loại thủ tục Thủ tục BHXH, BHYT bắt buộc
Lĩnh vực Lĩnh vực cấp sổ - thẻ
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

1.Người tham gia:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03


2. Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm