Mức lương, trợ cấp mới của hàng triệu công chức, viên chức từ ngày 01/7/2020

11/05/2020 08:29 AM


Bộ Nội vụ mới đây đã thông tin về việc đang dự thảo Thông tư hướng dẫn công thức tính mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2020 cho hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức cả nước khi lương cơ sở tăng.

Cụ thể, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 86 của Quốc hội. Điều này đồng nghĩa với việc cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được điều chỉnh. Việc điều chỉnh được thể hiện tại dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

3. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Từ ngày 01/7/2020, quỹ phụ cấp được ngân sách Nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng.

Quy định cụ thể về mức phụ cấp với các đối tượng này được thực hiện theo khoản 5, 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Hiện, dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến góp ý trước khi chính thức thông qua và dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020./.

 

PV

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn