BHXH Vĩnh Long và VietinBank Vĩnh Long ký kết hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp