Công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2018

Sẵn sàng kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về BH thất nghiệp với cơ quan BHXH

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

06 nhiệm vụ trọng tâm CCHC Ngành BHXH những năm tiếp theo

Chuyên gia ILO Nuno Cunha: Cải cách ASXH Việt Nam hướng về tương lai

Cải cách chính sách BHXH hướng đến mục tiêu an sinh xã hội bền vững

Cuối năm 2018 sẽ có 196 thủ tục “Một cửa quốc gia”

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp

Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc với BHXH Việt Nam

Tiến tới áp dụng thẻ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp