Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững

Chu đáo, tận tâm với đối tượng

Phấn đấu giảm thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ

Công tác cải cách hành chính ngành BHXH: Nhiều kết quả đột phá

Nghị quyết số 19 ngày 15/5 của Chính phủ: Phấn đấu giảm thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ

Cải cách hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp: Nhiều kết quả đột phá

Đề án cải cách chính sách BHXH được xây dựng công phu, bài bản, có tính khả thi cao

Cải cách nâng cao chất lượng phục vụ

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính chung cả nước là 80,90%

Từ 1/5, toàn bộ văn bản BHXH Việt Nam được số hóa