Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 20

30/12/2019 01:43 PM


Sáng 26/12, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đã chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ 20.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ đã họp và cho ý kiến về các nội dung, bao gồm: Xem xét quyết định đánh giá chất lượng khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019; nghe báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ năm 2019; thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; thông qua Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; thông qua chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy, chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 của Đảng ủy; thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và xem xét thông qua đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020- 2025 lần thứ nhất.

Trong năm qua, Đảng ủy cơ quan tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ cơ quan để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy cơ quan để tập trung chỉ đạo.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2019, qua đó đã thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong quản lý, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia.

Từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động KCB để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT và kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CCVC trong toàn Ngành, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT.

Lê An

baobaohiemxahoi.vn