UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các ngành rà soát đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP

05/05/2020 04:21 PM


Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐTTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 28/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1978/UBND-VX chỉ đạo các ngành, các địa phương rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

Các cơ quan đóng góp ý kiến cho hoạt động báo chí tháng 4/2020

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ngành và UBND các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 một cách kịp thời, công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính chính xác, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương phải bám sát:

+ Về nguyên tắc hỗ trợ: nếu một đối tượng thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên theo Nghị quyết 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất. Trong trường hợp đối tượng đã được lập danh sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ở mức hỗ trợ thấp, nay đối tượng đề nghị và đủ điều kiện hỗ trợ ở mức cao hơn, các địa phương lập danh sách đối tượng được hỗ trợ phần kinh phí chênh lệch giữa hai mức hỗ trợ (không cộng dồn các chính sách).

+ Về trình tự, thủ tục: tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐTTg, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung các thủ tục hành chính ngoài quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, gây khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

+ Đối với việc hỗ trợ cho người dân bán vé số lưu động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết đã được triển khai trước đây được xem như một phần của việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Thủ trưởng các ngành và UBND các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thực hiện để các cấp, các ngành, người dân hiểu rõ, thực hiện và tham gia giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Đặc biệt, tuyên truyền về trình tự, thủ tục, thời gian, tiến độ thực hiện để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và chủ động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Bên cạnh đó, người đứng đầu các ngành tăng cường rà soát, thẩm định, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai phạm, lợi dụng, trục lợi chính sách.

Về tiến độ rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ:

+ Người có công, đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo: các địa phương gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 04/5/2020; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch UBND trước ngày 07/5/2020.

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: người lao động gửi bản đề nghị hỗ trợ kỳ tháng 4 về UBND cấp xã trước ngày 08/5/2020; UBND cấp xã gửi danh sách về UBND cấp huyện trước ngày 15/5/2020; UBND cấp huyện gửi danh sách về UBND tỉnh, đồng thời gửi danh sách về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thẩm định trước ngày 20/5/2020; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả rà soát, thẩm định về UBND tỉnh trước ngày 22/5/2020.

Đối với đề nghị hỗ trợ kỳ tháng 5 và tháng 6: thực hiện theo Chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động: Các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, trên tinh thần đưa chính sách hỗ trợ đến đối tượng sớm nhất, không để đối tượng gặp khó khăn vì phải chờ đợi các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngô Tuấn Anh - BHXH tỉnh Vĩnh Long

Nguồn: vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn