17/02/2020 04:04 PM

Ngày 23/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH, đây là dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực BHXH. Một năm sau ...

17/02/2020 04:03 PM

Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, tại Cà Mau đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; ...

07/02/2020 08:04 AM

Qua năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH, công tác tổ chức thực hiện ...

05/02/2020 07:45 AM

Năm 2019 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách cách chính sách BHXH - trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ...

30/01/2020 04:04 PM

Trần Đình Liệu- Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Sau hơn một năm tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, dễ nhận thấy, ...

20/01/2020 10:09 AM

Sau hơn 01 triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH đã tạo được sức bật rất mạnh mẽ tại Bạc Liêu, đặc biệt là ...

16/01/2020 08:00 AM

Sáng 14/01/2020, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác thu BHXH, BHYT tháng 01/2020.

15/12/2019 08:03 AM

Sau hơn 01năm thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, tại Thái Bình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; ...

15/12/2019 08:02 AM

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII trên địa bàn tỉnh Yên ...

15/12/2019 08:01 AM

Bằng các biện pháp, BHXH tỉnh Gia Lai đã và đang từng bước cố gắng đạt các mục tiêu về phát triển BHXH, BHTN theo chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; bao ...

Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW: HOẠCH ĐỊNH CĂN CƠ, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BHXH

Chuyển biến rõ nét sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Cà Mau

Xây dựng nền tảng, tạo đà phát triển vững chắc

Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Thanh Hoá

Triển khai Nghị quyết số 28/TW: Hành động bằng việc làm cụ thể

Thực hiện Nghị quyết 28 tại Bạc Liêu: Tạo sức “bật” trong phát triển BHXH tự nguyện

Năm 2020: Toàn Ngành BHXH phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW

Sức lan tỏa Nghị quyết 28 tại Thái Bình

Chuyển biến rõ nét sau 01 năm triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW tại Yên Bái

Kết quả bước đầu sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Gia Lai