Triển khai Kế hoạch Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

Nhân rộng mô hình lập danh sách và quản lý cấp thẻ BHYT tuyến xã, phường

Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giữa MTTQ và BHXH Việt Nam