Vĩnh Long chú trọng công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua hệ thống Bưu điện

08/05/2020 04:06 PM


Nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Nguồn: vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn