BH thất nghiệp- “Bảo bối” thời dịch Covid-19

24/04/2020 09:15 AM


Bài cuối Tiếp tục phát huy vai trò của chính sách Qua hơn 10 năm thực hiện, chính sách BH thất nghiệp đã phát huy hiệu quả, bù đắp một phần thu nhập cho những NLĐ không may mất việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề để họ sớm quay trở lại thị trường lao động. Tuy nhiên, để tránh tình trạng lạm dụng, trục lợi chính sách, tới đây khi sửa đổi Luật Việc làm cần quy định cụ thể trách nhiệm các bên liên quan.

Nguồn: baobaohiemxahoi.vn