Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Vĩnh Long (94)
Trích yếu: Công văn số 656/BHXH-CNTT ngày 05/5/2020 của BHXH Vĩnh Long V/v tăng cường tuyên truyền các hình thức giao dịch trực tuyến về BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày có hiệu lực:
05/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 578/TB-BHXH của BHXH Vĩnh Long ngày 17/4/2020 Lịch tuyên truyền trực tuyến livestream BHXH tự nguyện trên trang mạng xã hội Facebook tháng 4/2020
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 451/BHXH-VP của BHXH Vĩnh Long ngày 27/3/2020 V/v thông báo tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 1882/TB-BHXH của BHXH Vĩnh Long ngày 27/12/2019 V/v nộp tiền thu BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản thu BHXH tỉnh Vĩnh Long
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 97/BHXH-VP của BHXH Vĩnh Long ngày 21/01/2020 V/v thông báo tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC cấp huyện
Ngày ban hành:
21/01/2020
Ngày có hiệu lực:
21/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 45/BHXH-GĐBHYT của BHXH Vĩnh Long ngày 14/01/2020 V/v ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT năm 2020
Ngày ban hành:
14/01/2020
Ngày có hiệu lực:
14/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 01/TB-BHXH của BHXH Vĩnh Long ngày 02/01/2020 V/v giới thiệu chữ ký, chức danh của Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long
Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày có hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1711/BHXH-CST của BHXH Vĩnh Long ngày 03/12/2019 V/v gia hạn thẻ BHYT, trả sổ BHXH Tờ rời sổ BHXH hằng năm
Ngày ban hành:
03/12/2019
Ngày có hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực