Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • UBND Tỉnh Vĩnh Long (10)
Trích yếu: Quyết định số 268/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 12/02/2020 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
Ngày ban hành:
12/02/2020
Ngày có hiệu lực:
12/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 05/TB-UBND V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày có hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đợt 2/2016
Ngày ban hành:
12/05/2016
Ngày có hiệu lực:
12/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU
Ngày ban hành:
03/06/2016
Ngày có hiệu lực:
03/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Ngày ban hành:
12/07/2016
Ngày có hiệu lực:
12/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thay đổi thông tin thuốc trúng thầu năm 2015
Ngày ban hành:
13/07/2016
Ngày có hiệu lực:
13/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Chương trình khởi nghiệp của tỉnh Vĩnh Long
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
30/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn trích chuyển dữ liệu giữa cơ sở KCB và BHXH
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
30/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực