Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn Bản Trung Ương (58)
Trích yếu: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/4/2020 Về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 93/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2019 - Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính Phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 Về công tác văn thư
Ngày ban hành:
05/03/2020
Ngày có hiệu lực:
05/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 của Bộ Tư Pháp - về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 01/3/2020 - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 01/2020/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018 đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
Ngày ban hành:
16/01/2020
Ngày có hiệu lực:
01/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 24/01/2020 Nghị định Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
24/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực