Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn Bản BHXH Các tỉnh thành phố (1)
Trích yếu: V/v thông báo cấp lại sổ BHXH
Ngày ban hành:
07/07/2016
Ngày có hiệu lực:
07/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực