Số / Ký hiệu: 171/BHXH-TNHS
Trích yếu: V/v báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Loại văn bản:
Văn Bản BHXH Vĩnh Long
Cơ quan ban hành:
BHXH Vĩnh Long
Lĩnh vực:
Lĩnh Vực TN TKQ TTHC
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Giám Đốc
Ngày ban hành:
08/05/2015
Ngày có hiệu lực:
08/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
171/BHXH-TNHS: V/v báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN