Số / Ký hiệu: 37/SYT-NVY
Trích yếu: Công văn số 37/SYT-NVY V/v hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ Y tế
Loại văn bản:
Văn Bản Sở Ban Ngành
Cơ quan ban hành:
Sở ban ngành
Lĩnh vực:
Lĩnh Vực Giám Định BHYT
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Giám Đốc
Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày có hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
37/SYT-NVY: Công văn số 37/SYT-NVY V/v hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ Y tế
Nội dung trong tệp đính kèm