Số / Ký hiệu: 777/QĐ-BHXH
Trích yếu: V/v công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Loại văn bản:
Văn Bản BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Lĩnh Vực Giải Quyết Chế Độ
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Tổng Giám Đốc
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
777/QĐ-BHXH: V/v công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN