Số / Ký hiệu: 1824_TB_BHXH
Trích yếu: Thông báo số 1824_TB_BHXH về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại BHXH Vĩnh Long ngày 17/12/2019
Loại văn bản:
Văn Bản BHXH Vĩnh Long
Cơ quan ban hành:
BHXH Vĩnh Long
Lĩnh vực:
Khác
Người kí:
PGĐ Phụ trách Phạm Minh Dương
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1824_TB_BHXH: Thông báo số 1824_TB_BHXH về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại BHXH Vĩnh Long ngày 17/12/2019
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN