Số / Ký hiệu: 33/2020/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính Phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Loại văn bản:
Văn Bản Trung Ương
Cơ quan ban hành:
Trung Ương
Lĩnh vực:
Khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
33/2020/NĐ-CP: Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính Phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN