Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lĩnh Vực Giải Quyết Chế Độ (32)
Trích yếu: Công văn số 136/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam ngày 14/01/2020 V/v thực hiện công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội
Ngày ban hành:
14/01/2020
Ngày có hiệu lực:
14/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 1857/BHXH-CĐBHXH của BHXH Vĩnh Long ngày 24/12/2019 V/v phối hợp hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT
Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày có hiệu lực:
24/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2759/SYT-NVY ngày 21/12/2018 của Sở Y Tế Vĩnh Long V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH
Ngày ban hành:
21/12/2018
Ngày có hiệu lực:
21/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 166/QĐ ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam - Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 392/BHXH-CĐBHXH ngày 05/4/2019 của BHXH Vĩnh Long V/v thực hiện cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
05/04/2019
Ngày có hiệu lực:
05/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 395/BHXH-CNTT ngày 08/4/2019 của BHXH Vĩnh Long V/v bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật thông tin của tài khoản người dùng
Ngày ban hành:
08/04/2019
Ngày có hiệu lực:
08/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 393/BHXH-CĐBHXH ngày 05/4/2019 của BHXH Vĩnh Long V/v thông báo GCN nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
Ngày ban hành:
05/04/2019
Ngày có hiệu lực:
05/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực