Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lĩnh Vực Cấp Sổ - Thẻ (11)
Trích yếu: Công văn số 1374/SLĐTBXH-LĐ của sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Vĩnh Long ngày 27/11/2019 V/v triển khai lương tối thiểu vùng, thực hiện Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
27/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1711/BHXH-CST của BHXH Vĩnh Long ngày 03/12/2019 V/v gia hạn thẻ BHYT, trả sổ BHXH Tờ rời sổ BHXH hằng năm
Ngày ban hành:
03/12/2019
Ngày có hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 1222/BHXH-CST V/v gia hạn thẻ BHYT, cấp mới sổ BHXH năm 2019 của BHXH Vĩnh Long ngày 10/12/2018
Ngày ban hành:
10/12/2018
Ngày có hiệu lực:
10/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 716/BHXH-CST của BHXH Vĩnh Long V/v phối hợp thực hiện tiếp nhận, tra cứu thông tin thẻ BHYT
Ngày ban hành:
02/08/2018
Ngày có hiệu lực:
02/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 238/BHXH-CNTT V/v cấp đổi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục
Ngày ban hành:
22/01/2018
Ngày có hiệu lực:
22/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành quy định về mẫu sổ BHXH
Ngày ban hành:
01/10/2015
Ngày có hiệu lực:
01/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT
Ngày ban hành:
07/10/2016
Ngày có hiệu lực:
07/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Ngày ban hành:
14/10/2016
Ngày có hiệu lực:
14/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực