Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lĩnh Vực CNTT (15)
Trích yếu: Công văn số 656/BHXH-CNTT ngày 05/5/2020 của BHXH Vĩnh Long V/v tăng cường tuyên truyền các hình thức giao dịch trực tuyến về BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày có hiệu lực:
05/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 1459/TB-BHXH của BHXH Vĩnh Long ngày 28/10/2019 Về việc thay đổi địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long
Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày có hiệu lực:
28/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 541/BHXH-CNTT ngày 03/5/2019 của BHXH Vĩnh Long V/v tiếp tục triển khai thêm Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
03/05/2019
Ngày có hiệu lực:
03/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 298/BHXH-CNTT của BHXH Vĩnh Long ngày 19/3/2019 V/v đánh giá, xác nhận tình trạng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cổng giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
19/03/2019
Ngày có hiệu lực:
19/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg V/v gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước - 12/07/2018
Ngày ban hành:
12/07/2018
Ngày có hiệu lực:
12/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 130/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số - Chính Phủ _ ngày 27/9/2018
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày có hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Ngày ban hành:
12/07/2018
Ngày có hiệu lực:
12/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày có hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực