Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lĩnh Vực Giám Định BHYT (48)
Trích yếu: Thông tư 01/2020/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018 đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
Ngày ban hành:
16/01/2020
Ngày có hiệu lực:
01/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 45/BHXH-GĐBHYT của BHXH Vĩnh Long ngày 14/01/2020 V/v ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT năm 2020
Ngày ban hành:
14/01/2020
Ngày có hiệu lực:
14/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 1861/BHXH-CNTT của BHXH Vĩnh Long ngày 25/12/2019 V/v tạo lập giấy ra viện, giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận
Ngày ban hành:
25/12/2019
Ngày có hiệu lực:
25/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1553/BHXH-GĐHYT của BHXH Vĩnh Long ngày 8/11/2019 V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2020 đối với thẻ BHYT do tỉnh khác phát hành
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 632/BHXH-CNTT ngày 23/5/2019 của BHXH Vĩnh Long V/v tiếp tục triển khai thêm Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày có hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 438/BHXH-CNTT gày 11/4/2019 của BHXH Vĩnh Long V/v cấp danh sách cán bộ được phân quyền xem dữ liệu lịch sử KCB
Ngày ban hành:
11/04/2019
Ngày có hiệu lực:
11/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 502/BHXH-CNTT ngày 23/4/2019 của BHXH Vĩnh Long V/v hướng dẫn xem lịch sử Khám chữa bệnh bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP
Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày có hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 56/2017/TT-BHYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 - Quy định chi tiết thi hành Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày có hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực