Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (221)
Trích yếu: V/v thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua Bưu điện
Ngày ban hành:
09/10/2014
Ngày có hiệu lực:
09/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2013 của BHXH Tỉnh Vĩnh Long
Ngày ban hành:
10/07/2013
Ngày có hiệu lực:
10/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013
Ngày ban hành:
09/07/2013
Ngày có hiệu lực:
09/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm BHYT Việt Nam 01/07/2013
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày có hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu BHXH tỉnh Vĩnh Long
Ngày ban hành:
13/06/2013
Ngày có hiệu lực:
13/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực