Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lĩnh Vực Giải Quyết Chế Độ (32)
Trích yếu: 58/2014/QH134
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 636/QĐ-BHXH Ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
17/06/2016
Ngày có hiệu lực:
17/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành:
15/05/2016
Ngày có hiệu lực:
15/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN
Ngày ban hành:
24/12/2016
Ngày có hiệu lực:
24/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
15/05/2016
Ngày có hiệu lực:
15/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương sơ sở đối với các đối tượng hương lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Ngày ban hành:
10/06/2016
Ngày có hiệu lực:
10/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/07/2016
Ngày có hiệu lực:
15/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật 2014 từ ngày 01/01/2016
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày có hiệu lực:
31/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực