Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lĩnh Vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (56)
Trích yếu: Thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
25/07/2017
Ngày có hiệu lực:
25/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh mức lương sơ sở tính đóng BHXH, BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
30/05/2017
Ngày có hiệu lực:
30/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đều chỉnh tỷ lệ đóng BHXH vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/06/2017
Ngày ban hành:
23/05/2017
Ngày có hiệu lực:
23/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lãi suất tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
02/03/2017
Ngày có hiệu lực:
02/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lãi suất tính lại chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017
Ngày ban hành:
27/02/2017
Ngày có hiệu lực:
27/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tin phát hành: BHXH Vĩnh Long, Sở GD-ĐT Vĩnh Long, ngày 18/07/2016
Ngày ban hành:
18/07/2016
Ngày có hiệu lực:
18/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
Ngày ban hành:
15/10/2015
Ngày có hiệu lực:
15/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua Bưu điện
Ngày ban hành:
09/10/2014
Ngày có hiệu lực:
09/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực